TPR Presents: Online Talks!

The Amsterdam Picture Room presents:

Photography Fun Facts

Beat the Sunday Blues

In a series of online get-togethers on Sundays, one hour each, Bettiena talks about selected subjects related to photography in some shape or form.

April  18th: The first photographs – the inventors, the pioneers, the spectators.

May 2nd: Cross fertilization: paintings and photos of the late nineteenth century.

May 16th: Photographs to heal the world.

May 30th: What on earth am I looking at?

Here’s hoping you’ll join us, please visit our spanking new EVENTS page for all the details and for booking. And by all means spread the word!


In een reeks online praatjes op zondagen, één uur per keer, vertelt Bettiena over verschillende onderwerpen die in meer of mindere mate met fotografie te maken hebben.

18 april: De eerste foto’s – de uitvinders, de pioniers, de toeschouwers.

2 mei: Kruisbestuiving: schilderen en fotograferen in de late negentiende eeuw.

16 mei: Foto’s om de wereld beter te maken.

30 mei: Waar kijk ik in vredesnaam naar?

We hopen heel erg dat je erbij bent, kijk alsjeblieft op onze spiksplinternieuwe AGENDA pagina voor alle details en reservering. En vertel het vooral verder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s